Disclaimer Stichting de Noordhoek

Op deze pagina vindt u de disclaimer van stichtingnoordhoek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Noordhoek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Delen en overname van de inhoud is toegestaan met bronvermelding. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Noordhoek.


Geen garantie op juistheid

Stichting Noordhoek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Noordhoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.