Nieuws uit de Noordhoek

Op vrijdag 24 mei om 13:30 uur zal de vernieuwde Kloostertuin officieel worden geopend door wethouder Mario Jacobs.  ...

Het volgende en voorlopig laatste bouwcafé is op: 8 mei 2019. Start programma om 20:00. Voor meer informatie over het Spoorpark kunt u terecht op spoorparktilburg.nl/....

In onderstaande grafiek is te zien hoe in wijkcentrum ‘In de Boomtak’ is gestemd. Natuurlijk waren niet alle stemmers inwoners van de wijk maar enig inzicht over de politieke voorkeur van de wijkbewoners geeft dit toch wel. Dit zeker als de uitslag van het tweede......

De wijk de Noordhoek is door de gemeente gevraagd om mee te werken aan een pilot voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. Door een werkgroep van ca. 25 wijkbewoners wordt hiervoor samen met de gemeente gewerkt aan een omgevingsplan voor de Noordhoek. Om een......

Het bezwaar dat door de omwonenden tegen het kappen van de bomen op het Lindeplein is ingediend is door de gemeente afgewezen. Besloten is om tegen dit besluit geen beroep aan te tekenen. Binnenkort zullen dan ook twee bomen aan de westkant van het plein......

Het volgende bouwcafé is op: 6 februari 2019. Start programma om 20:00. Voor meer informatie over het Spoorpark kunt u terecht op spoorparktilburg.nl/....

Tijdens de bijeenkomst op 13 december hebben ca. 25 wijkbewoners aangegeven mee te willen denken over een omgevingsplan voor de Noordhoek. Op 7 februari is er van 19:30 tot 21:30 een eerste bijeenkomst in de Boomtak. Mocht u zich niet hebben aangemeld maar toch mee......

Op donderdag 13 december 2018 is door de gemeente in de Boomtak een informatieavond gehouden over een proefproject omgevingsplan. De Noordhoek is door de gemeente uitgekozen als wijk voor dit proefproject. Hierover is overleg geweest tussen de gemeente en de wijkraad. Het proefproject staat in......