Nieuws uit de Noordhoek

De datum voor de livegang van de Omgevingswet is op woensdag 1 april door minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen uitgesteld. De ingangsdatum stond gepland op 1 januari 2021. Wat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat worden is nog......

In memoriam Gust Govers 7 oktober 1942 – 30 maart 2020 Op maandag 30 maart bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van Gust Govers. De week daarvoor was hij opgenomen in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis met een Corona infectie. En op vrijdag 27 maart......

Nieuwbouw Tilburg Talent Square (Bewonersbrief gemeente Tilburg 22 januari 2020) Betaalbaar woonprogramma Tilburg Talent Square stap dichterbij TBV Wonen en Van de Ven B.V. sluiten overeenkomst. Gemeente Tilburg draagt financieel bij. Naast het Tilburg Talent Square ligt een braakliggend terrein, ter hoogte van de kruising......

Werkzaamheden gepland half maart 2020 Het parkje aan de Vijfsprong is een bijzondere plek binnen het dwaalgebied. De afgelopen jaren zijn er diverse werkzaamheden geweest om het stadsparkje op te knappen. Vanuit de bewoners kwam de wens om het park meer een verblijfsfunctie te geven.......

Op vrijdag 24 mei om 13:30 uur zal de vernieuwde Kloostertuin officieel worden geopend door wethouder Mario Jacobs.  ...

Het volgende en voorlopig laatste bouwcafé is op: 8 mei 2019. Start programma om 20:00. Voor meer informatie over het Spoorpark kunt u terecht op spoorparktilburg.nl/....

In onderstaande grafiek is te zien hoe in wijkcentrum ‘In de Boomtak’ is gestemd. Natuurlijk waren niet alle stemmers inwoners van de wijk maar enig inzicht over de politieke voorkeur van de wijkbewoners geeft dit toch wel. Dit zeker als de uitslag van het tweede......

De wijk de Noordhoek is door de gemeente gevraagd om mee te werken aan een pilot voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. Door een werkgroep van ca. 25 wijkbewoners wordt hiervoor samen met de gemeente gewerkt aan een omgevingsplan voor de Noordhoek. Om een......

Het bezwaar dat door de omwonenden tegen het kappen van de bomen op het Lindeplein is ingediend is door de gemeente afgewezen. Besloten is om tegen dit besluit geen beroep aan te tekenen. Binnenkort zullen dan ook twee bomen aan de westkant van het plein......