wijkcentrum in de boomtak

Wijkcentrum In De Boomtak

In 2011 worden in Tilburg 5 wijkcentra in verband met bezuinigingen door de gemeente gesloten. In De Boomtak, wijkcentrum van de Noordhoek, is een van deze vijf. Dit betekent dat er geen subsidie meer komt vanuit gemeente of provincie.

 

Met een team vrijwilligers wordt het wijkcentrum als huiskamer open gehouden. In De Boomtak wordt in 2014 ook werkelijk eigendom van de wijk. In dit jaar is het buurthuis namelijk aangekocht door de wijkbewoners. Middels het oprichten van een coöperatie en het uitgeven van certificaten is dit mogelijk gemaakt.

 

Wijkcentrum In De Boomtak is nu dus een buurthuis dat volledig gerund wordt door vrijwilligers en een eigen bestuur kent.

Contact

Boomstraat 81
5038GP Tilburg

 

Telefoon: 013 – 543 0920
e-mail: info@deboomtak.nl

Website In De Boomtak