Stichting Noordhoek

De Stichting Noordhoek is op 2 maart 1988 opgericht met als doel: het bevorderen en ondersteunen van activiteiten van bewoners van het werkgebied Noordhoek ten behoeve van dit werkgebied.

 

De Noordhoek is een wijk in Tilburg ten westen van het centrum en wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn Tilburg-Breda (zie figuur).

 

Spoorpark

Het Spoorpark ligt binnen de wijk de Noordhoek.Voor nieuws over het Spoorpark kijk onder/nieuws of op de website: spoorparktilburg.nl.

Voorzitter

Jan Goossens

 

Secretaris

Clemens Audenaerd

 

Penningmeester

Gerda van der Coelen

 

Vicevoorzitter

Theo van Breugel

Vacature

Stichting Noordhoek is op zoek naar bestuursleden. Op het ogenblik bestaat het bestuur uit vier personen. Omdat dit een smalle basis is om het doel waarvoor de stichting is opgericht goed te kunnen behartigen is de stichting op zoek naar een of meer personen die zich in willen zetten voor het welzijn van De Noordhoek.

 

Concreet wil dit zeggen:
• een keer in de maand vergaderen met het bestuur (2 uur)
• zitting nemen in de wijkraad (een avond in de maand)
• deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen en overleg met bijv. de gemeente.

 

Meer informatie of solliciteren?
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Theo van Breugel (0619497698)
Solliciteren kan door een mailtje te sturen naar bestuur@wijkraadnoordhoek.nl

Contact

De Regenboogstraat 49
5038 NP Tilburg

 

Stuur mail naar wijkraad

Bezoek facebookpagina stichting Noordhoek

Twitterpagina wijkraad Noordhoek