verrijk je wijk

Vergroot de leefbaarheid in je wijk

De gemeente Tilburg stelt met Verrijk je Wijk per bewoner geld beschikbaar om initiatieven van wijkbewoners te realiseren. Doelstelling is om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

 

U als wijkbewoner weet zelf waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Eigen initiatieven worden na indiening door de wijkraad beoordeeld. De voorwaarden vindt u op de website van de gemeente.