Wijkraad De Noordhoek

De wijkraad wordt gevormd door ca. 12 betrokken bewoners uit de wijk. De bestuursleden van Stichting Noordhoek maken deel uit van de wijkraad. Vergaderingen worden voorgezeten door een vaste voorzitter, gekozen door de leden van de wijkraad. Op dit ogenblik is de voorzitter Theo van Breugel.

 

De wijkraad behartigt de belangen van alle bewoners van de Noordhoek. In de regel vergadert zij op de woensdagavond in de laatste volle week van de maand. De vergadering begint om 20:00 uur in wijkcentrum “In De Boomtak”. Alle data vind u terug in de wijkkrant.

Mocht u een keer bij een vergadering aanwezig willen zijn, uit belangstelling of om een probleem aan te kaarten, dan kan dit uiteraard. Wel graag dit even aangeven.
Dit kan door een mailtje te sturen aan de Stichting.

 

E-mail: bestuur@wijkraadnoordhoek.nl

Nieuws van de wijkraad

Welkom in winterwond...