In het kader van de pilot Omgevingswet wordt door de werkgroep een enquête gehouden. We verwachten deze enquête binnenkort hier beschikbaar te hebben.