In memoriam Gust Govers

In memoriam Gust Govers

7 oktober 1942 – 30 maart 2020

Op maandag 30 maart bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van Gust Govers. De week daarvoor was

hij opgenomen in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis met een Corona infectie. En op vrijdag 27 maart hoorden we dat de behandeling niet aansloeg en dat deed ons al het ergste vrezen.

Volle inzet in de Bomenbuurt
Gust had zijn hart verpand aan de Bomenbuurt. Vanaf de tijd dat hij met pensioen ging werd hij met volle inzet actief in de wijk. Hij was een doorzetter. Waar hij last van had waren veranderingen, zijn standpunten waren stellig en het kostte altijd wat tijd om met die veranderingen mee te gaan. Ondanks dat bleef hij actief en betrokken bij alles in “zijn” Bomenbuurt.

In 2007 kwam hij in het bestuur van de wijkraad, waaraan hij tot 2015 zijn beste krachten heeft gegeven. Zijn voelsprieten gingen tot in iedere vezel van de buurt. Als bestuurslid van de wijkraad was hij iedere maandag te vinden op de publieke tribune van de gemeenteraad en wist daardoor binnen de wijkraad wat er voor de Noordhoek van belang was.

Betrokken bij de ouderen
Hij was erg sociaal  betrokken met name bij de oudere bewoners. Iets meer dan 10 jaar geleden stond Gust met een aantal andere wijkbewoners aan de wieg van de ouderenwerkgroep. Deze werkgroep organiseert ontmoetingsbijeenkomsten voor de ouderen in de wijk, hij sloeg geen bijeenkomst over en kende iedereen en wist ook nog waar ze woonden. Iedereen kende hem als Gusje. Hij hield mensen in de gaten waar hij zich zorgen om maakte, en op verzoek maakte de ouderenadviseur regelmatig  verdere afspraken met die wijkbewoners.

Toen het verspreidingsgebied van de wijkkrant “de Noordhoek” werd vergroot met de wijk Centrum West ging hij daar bezorgen, aan het verzoek daarvoor voldeed Gusje graag, en vond het daarbij ook belangrijk in beweging te blijven.

De redactie wijkkrant, het bestuur Stichting Beheer en Exploitatie “In de Boomtak”, Stichting Wijkraad Noordhoek, de werkgroep ouderen, en heel veel wijkbewoners wensen de familie veel sterkte toe in dit verlies.

Gust is 77 jaar geworden.

Wil Verheggen