Nieuwbouw Tilburg Talent Square

Nieuwbouw Tilburg Talent Square

(Bewonersbrief gemeente Tilburg 22 januari 2020)

Betaalbaar woonprogramma Tilburg Talent Square stap dichterbij
TBV Wonen en Van de Ven B.V. sluiten overeenkomst. Gemeente Tilburg draagt financieel bij.
Naast het Tilburg Talent Square ligt een braakliggend terrein, ter hoogte van de kruising Hart van
Brabantlaan/St Ceciliastraat en tegenover het Spoorpark. Nadat een aantal eerdere pogingen om een
betaalbaar woonprogramma op deze locatie te realiseren zijn gestrand, is er nu perspectief op een
haalbaar plan. TBV Wonen en Volker Wessels/Van de Ven B.V. sloten eind vorig jaar een
overeenkomst waarmee de grond is overgedragen aan TBV Wonen. De gemeente besloot om vanuit
de Taskforce ‘betaalbaar wonen’ een financiële bijdrage te doen aan de realisatie van dit project.

Taskforce betaalbaar wonen
Er is nog altijd een grote behoefte aan betaalbare huisvesting, ook in het centrum van Tilburg. Op
deze locatie (van oorsprong bedoeld als kantorenlocatie) willen de betrokken partijen in een deel van
deze behoefte voorzien. Het programma gaat uit van ca. 88 appartementen in het huurprijssegment
onder de € 600,- per maand (prijspeil 2020) en ca. 50 appartementen in het middensegment onder
de € 870,- per maand (prijspeil 2020). De appartementen variëren qua grootte (ca. 50m² – 75m²). Ter
aanvulling op het woonprogramma wordt voor een deel van het complex naar een mogelijke
commerciële invulling gezocht (vooralsnog wordt gedacht aan een kantoor).

Planning
Om het project mogelijk te maken zal het huidige bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Een
dergelijke procedure neemt doorgaans ca. 9 -12 maanden in beslag waardoor de bouw, zoals het er
nu voorstaat, gepland staat in 2021. Tijdens een eerste informatieavond, naar verwachting dit
voorjaar, lichten TBV Wonen, ontwikkelaar Van de Ven B.V. en de gemeente Tilburg het plan dan
verder toe en er is gelegenheid om vragen te stellen. U ontvangt hiervoor nog een aparte
uitnodiging.
Heeft u op dit moment vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bram van Dorp van de gemeente
via bram.van.dorp@tilburg.nl en 06- 505 397 83. Of met Rob van de Westen van TBV Wonen via
rvanderwesten@tbvwonen.nl en 06- 22 93 45 12.