Nieuwlandstraat biedt voortaan ruimte aan voetgangers

Jarenlang is er over gesteggeld en na Pasen gaat het echt gebeuren: de Nieuwlandstraat en het Radioplein worden autovrij tussen 11.00 uur en 06.00 uur. Hiermee krijgen voetgangers veel meer ruimte.

Direct aanwonenden en ondernemers kunnen voor hun auto een ontheffing krijgen. Dit wordt gecontroleerd met kentekenregistratie. Voor het overig autoverkeer blijft de paal omhoog. Leveranciers hebben tot 11.00 uur de tijd om hun spullen af te leveren. Fietsers en scooters mogen er wel door.

De gemeente voert deze nieuwe regels in om onnodig autoverkeer te weren en voetgangers meer ruimte en veiligheid te bieden. Het past in een breder beleid om doorgaand verkeer buiten het centrum te houden. Over de maatregel is jarenlang gediscussieerd. Hierbij werden de bekende argumenten gebruikt van voor- en tegenstanders. Na diverse onderzoeken en inspraak van omwonenden hakte het gemeentebestuur recent de knoop door. Waarschijnlijk heeft de coronamaatregel om anderhalve meter afstand te houden het laatste zetje gegeven. Hierdoor is er meer ruimte in de publieke omgeving nodig voor voetgangers en fietsers. De automobilist moet hiervoor inschikken.

Meer details op www.tilburg.nl, zoekterm Radioplein.

🖊️ Frank Vermeulen
📷 Han van den Berg