Oplossing rebus

Deze keer een mooie rebus in wijkkrant #2. Had je de oplossing al gevonden?
Check in dit filmpje of je het goed had!

camera, soundscape, editing – Ad van Iersel
poppenspel – Lida Bos
lyrics – Eric Idle, Monty Phyton