Pilot Omgevingswet Noordhoek

Op 1 januari 2024 (oorspronkelijk 1 januari 2021) is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Aan de invoering van deze nieuwe wet wordt al jaren gewerkt. Mede omdat de nieuwe regels een nieuwe werkwijze van de gemeente vraagt wilde de gemeente deze nieuwe werkwijze graag in een stukje van der stad uitproberen. Meer informatie over de omgevingswet vindt u via deze link: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/.

In 2018 is er binnen de Noordhoek door een aantal bewoners actie gevoerd tegen ongewenste ontwikkelingen in de Pijnboomstraat. Als gevolg van deze actie is bij de betrokken bewoners het besef gekomen dat de bestaande regelgeving te kort schoot en dat de nieuwe wet kansen voor een betere leefomgeving zou kunnen bieden. Dit besef en het gegeven dat de gemeente graag met een wijk de betekenis van de Omgevingswet wil onderzoeken heeft geleid tot de Pilot omgevingsplan Noordhoek.

In december 2018 is er in het wijkcentrum ‘In de Boomtak’ een eerste voorlichtingsavond voor de wijkbewoners gehouden. Na deze avond hebben ca. 25 wijkbewoners zich opgegeven om samen met de gemeente na te denken over wat in onze wijk belangrijk is voor een goede en prettige leefomgeving. Deze groep bewoners noemen we het kernteam. De Omgevingswet biedt kansen voor de samenwerking tussen gemeente en wijk(en), voor de omgangsvorm met elkaar en de mogelijkheid om de waarden voor de toekomst te borgen.

Er zijn een meerdere bijeenkomsten geweest. Enkele met alleen wijkbewoners,  maar ook enkele waarbij ook ambtenaren en raadsleden aanwezig waren. En er is een avond geweest waarvoor speciaal ondernemers in de wijk waren uitgenodigd.

Omdat we het belangrijk vinden dat alle wijkbewoners zoveel mogelijk bij het proces betrokken zijn  wordt er in de wijkkrant regelmatig verslag over de pilot gedaan. En er is tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2019 in het stemlokaal ‘In de Boomtak’ een enquête gehouden.

Het is altijd de bedoeling geweest om gaandeweg het proces wijkbewoners te informeren. Omdat het vanwege de corona-crisis niet gewenst was om met een grotere groep mensen bij elkaar te komen was op 2 juli 2020 een “digitale” bijeenkomst. 

 

Terug klik dan hier: terug naar stand van zaken.