Pilotproject Omgevingswet

De datum voor de livegang van de Omgevingswet is op woensdag 1 april door minister Stientje van
Veldhoven voor Milieu en Wonen uitgesteld. De ingangsdatum stond gepland op 1 januari 2021. Wat
de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat worden is nog niet duidelijk;
dit wordt op korte termijn kenbaar gemaakt.

Reden uitstel invoering
De minister geeft in haar brief het volgende aan: “De recente ontwikkelingen rond het coronavirus
en de keuze van het kabinet om de genomen maatregelen voorlopig te continueren, maken dat ik
samen met de bestuurlijke partners ga bezien welk uitstel van de inwerkingtredingsdatum nodig is.
Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat het niet gaat over de vraag of het stelsel in werking
treedt, maar wanneer”.
De VNG geeft aan: “De decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders werken ondertussen hard
door aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook het gezamenlijk werken aan de
totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door. Alle partijen zien de voordelen van de
Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Minister Van
Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het
Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de
Omgevingswet verantwoord in te laten gaan”.
Lees hieronder de hele brief van de minister:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/01/inwerkingtredingomgevingswet

Omgevingswet in Tilburg
De gemeente is in de Noordhoek met een groep wijkbewoners in een pilotproject bezig met het opstellen van een omgevingsplan door inwonersparticipatie. Er wordt gewerkt aan het toepasbaar maken van regels. Daarnaast wordt er geoefend met de gedachtegang achter de Omgevingswet waarbij leren van én met elkaar een belangrijke rol speelt.

Consequenties van het besluit
De gemeente Tilburg gaat onverminderd door met de voorbereidingen. Voor de pilot die op dit ogenblik binnen de Noordhoek loopt betekent dit, zoals voor alle voorbereidingen op de invoering van de wet, dat deze verder gaat. Door het later in werking treden van de Omgevingswet is er meer tijd om zaken goed voor te bereiden en te oefenen met nieuwe werkwijzen en processen.

Bij vragen neem contact op met het programmateam van de gemeente Tilburg via: mailto:omgevingswet@tilburg.nl.