Woon je in parkeerzone W02 en wil je meedenken over parkeren in de wijk? Meld je aan!

Woon je in parkeerzone W02 (zie kaart) en wil je meedenken over parkeren in de wijk? Meld je aan!
De gemeente krijgt veel klachten uit de wijk over parkeeroverlast. Daarom willen ze in parkeerzone W02 met bewoners in gesprek om de parkeerregeling te evalueren en eventueel aan te passen. Dit betekent dat ze de tijden waarop het betaald parkeren geldt
opnieuw onder de loep nemen.

In gesprek
Ze willen met een groep bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de wijk in gesprek om te
kijken of en hoe ze de parkeerregeling aanpassen. Dit doen ze op dinsdag 19 juli a.s. vanaf 19.30 uur.
Om het overzichtelijk te houden, gaan ze met maximaal 16 personen in gesprek. Bij meer aanmeldingen wordt
er geloot, waarbij ze proberen dat er een goede verdeling van de bewoners uit de wijk aanwezig is.

Aanmelden
Denk je graag mee op 19 juli? Stuur dan een e-mail naar reviewpanel@tilburg.nl. Vermeld hierin je naam en
adres en of je bewoner bent of ondernemer in parkeerzone W02. Doe dit uiterlijk 5 juli 2022.

Tijdlijn
Tijdens het gesprek maken we gezamenlijk een advies. Hierin staat op welke tijden betaald parkeren moet
gelden. Dit advies gaat naar de burgemeester en wethouders. Zij nemen het besluit. Als er besloten wordt om
de tijden waarop betaald parkeren geldt aan te passen, dan gaat de aanpassing dit najaar in.

Meer informatie?
Heb je nog vragen over deze oproep? Stuur deze dan naar reviewpanel@tilburg.nl.