Deelnemers gezocht voor diverse planteams cityring

Deelnemers gezocht voor diverse planteam cityring – 1e bijeenkomst maandag 30 mei a.s.

De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2021 ingestemd met de plannen het doorgaande verkeer te gaan weren van de cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden voor het verkeer dat er wel moet zijn (bewoners, werknemers en bezoekers van winkels, horeca en podia). Een pakket van maatregelen moet leiden tot minimaal 50% minder autoverkeer in het centrum.

Besloten is om de Bisschop Zwijsenstraat los te knippen van de cityring en een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat in te stellen. De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring worden volledig heringericht als een 30 km/uur weg met 1 rijstrook. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats vanaf najaar 2022 tot medio 2024.

Planteam bijeenkomsten
Nu de gemeenteraad heeft besloten is het tijd om een ontwerp te gaan maken. Natuurlijk zijn er allerlei technische eisen en zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan evenementen zoals de kermis waarvoor voldoende ruimte moet blijven. Maar er is ook ruimte voor meer groen, het stallen van fietsers of scooters of wellicht kunst. Kiezen we voor meer oversteekplaatsen, meer groen of juist voor bredere fietspaden en stoepen? Niet voor alles is plek, dus een goede afweging tussen de mogelijkheden maken we graag samen.

Voor het ontwerpen van de cityring gaan we werken met planteams. Daarin zitten bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden, maken we keuzes die ook worden uitgewerkt door ontwerpers. Zo komt er een ontwerp waarover het college gaat beslissen. Er komen in totaal 3 planteams (per planteam maximaal 15 personen) die ieder over een bepaald stuk cityring gaan (zie kaartje achterzijde):

Planteam Spoorlaan – Heuvelring – Paleisring
Planteam Piusstraat, Primus van Gilsstraat – Bisschop Zwijssenstraat
Planteam Schouwburgring – Noordhoekring

In de verschillende planteams wordt ook gesproken over de maatregelen om sluipverkeer door de wijk te voorkomen.

In de periode mei 2022 – eind 2022 komt ieder planteam ongeveer vier avonden bij elkaar. Wilt u meedenken en deelnemen aan een van deze planteams, stuur dan uiterlijk dinsdag 17 mei a.s. een mailtje naar cityring@tilburg.nl en geef aan wat uw woon of werkadres is en bij welk planteam u wilt aanschuiven. We horen graag of u bewoner of ondernemers bent. Bij teveel aanmeldingen kijkt de gemeente naar een representatieve vertegenwoordiging en wordt er geloot.

De deelnemers aan de planteams worden uitgenodigd voor een eerste algemene bijeenkomst in maandag 30 mei a.s. (19.30 tot 21.00 uur). Op deze bijeenkomst wordt het raadsbesluit toegelicht, hoort u meer over de eisen en randvoorwaarden en vertellen we over het werken in planteams. Pas na deze bijeenkomst hoeft u te beslissen over uw definitieve deelname aan een van de planteams.

Planteam 1: Spoorlaan – Heuvelring – Paleisring houdt zich met name bezig met de inrichting van de ruimte rond de weg.
Planteam 2: Piusstraat, Primus van Gilsstraat – Bisschop Zwijssenstraat gaat niet alleen over de inrichting, maar bekijkt ook de gevolgen van het rechts-afverbod op de Koopvaardijstraat en het losknippen van de Bisschop Zwijsenstraat. Ook de extra maatregelen om sluipverkeer door de omliggende straten te voorkomen zijn onderwerp van gesprek in het planteam.
Planteam 3: Schouwburgring – Noordhoekring; De Noordhoekring krijgt straks een rijbaan met 30 km/u. Het planteam houdt zich met name bezig met het ontwerp van de weg en de inrichting van de ruimte rond de weg.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via cityring@tilburg.nl.