Enquete over waarden van de wijk

De wijk de Noordhoek is door de gemeente gevraagd om mee te werken aan een pilot voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. Door een werkgroep van ca. 25 wijkbewoners wordt hiervoor samen met de gemeente gewerkt aan een omgevingsplan voor de Noordhoek. Om een beter inzicht te krijgen in hoe door de bewoners over de wijk wordt gedacht is tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in het stembureau ‘In de Boomtak’ een enquete gehouden. Deze enquete is door ruim 560 personen ingevuld.

Tags: