Petitie watertorenterrein aangeboden aan Brabant Water

Om aandacht te vragen voor het braakliggende terrein achter de watertoren is door de Werkgroep Watertorenterrein Tilburg een petiie opgesteld. In deze petitie werd aan Brabant Water, als eigenaar van het terrein, gevraagd om het terrein  aan de wijkbewoners als ‘Proeftuin’ beschikbaar te stellen. Tijdens de verkiezingsdag voor de Tweede Kamer is in het stemlokaal ‘In de Boomtak’ aan de bezoekers gevraagd om deze petitie te ondertekenen. Ook was het mogelijk om de petitie digitaal te ondertekenen. In totaal is de petitie 1077 keer ondertekend.

Op donderdag 11 januari zijn door een afvaardiging van de werkgroep en de wijkraad Noordhoek de handtekeningenlijsten in Den Bosch aan Hanneke van de Ven, sectordirecteur Distributie bij Brabant Water, overhandigd. Tijdens deze korte bijeenkomst bevestigde Hanneke van de Ven dat het terrein nu te koop staat.